İş Güvenliği ve işçi Sağlığı

iş güvenliği ve işçi sağlığı

İş güvenliği, işyerlerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalar şeklinde tanımlanabilir.

İş Güvenliğinin Amacı

1- Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
2- Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
3- İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
4- İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
5- Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
6- Çalışma verimini arttırmak.

İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek Risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan Üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan İşyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek İşçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.
 

İş Güvenliği Malzemeleri

İş sağlığı ve iş güvenliği çalışma hayatında büyük önem taşır. Çalışma sahaları, atölyeler ve fabrikalarda yapılan tek bir dikkatsizlik pek çok cana mal olmaktadır. İş güvenliğinin amacı oluşabilecek iş kazalarından hem çalışanı hem de çevreyi korumaktır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda işveren ve işçiye büyük sorumluluklar düşmektedir. İş güvenliği malzemelerinin önemi de bu noktada ön plana çıkar.

İş güvenliği malzemeleri kullanılarak oluşabilecek riskleri ve kazaları en aza indirmek, Üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da en yüksek verimlilikte kullanılmasını sağlamak işçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra iş yeri çevresinin de güvenliğini sağlamak amacına hizmet eder.


İş güvenliği malzemelerinin seçimi doğrudan insan sağlığını etkilediği için kullanılan malzemelerin kalitesi her zaman hayati önem taşımaktadır. Emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması adına sunduğumuz, satışını yaptığımız tüm ürünler birçok testten geçmiş sertifikaları ürünlerdir.